Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :10

4. Měrka k zjištění volného uzamykání
(Obr. 5)

Měrka k zjištění volného uzamykání samopalu slouží ke kontrole rozměrů, které mají vliv na uzamykání zbraně, a to zda nenastalo zvětšení rozměrů vlivem opotřebení nebo z jiné příčiny do té míry, že náboj není už uzamykán v mezích přípustné vůle.

SA58 - Měrka k zjištění volného uzamykání
Obr. 5. Měrka k zjištění volného uzamykání

Správné uzamknutí náboje nastane totiž tehdy, není-li mezi čelní plochou závorníku a čelem dna náboje žádná vůle. Tato měrka je však rozměrově provedena tak, že připouští malou vůli v uzamknutí do hodnoty, která je ještě vyhovující pro bezpečnou střelbu.

Kontrolu je nutno provádět takto:

— vyjmout závěrové ústrojí ze samopalu a nábojní komoru řádně vyčistit do sucha;
— zasunout měrku rukou do nábojní komory až na doraz;
— opětným povytažením přezkoušet, zda nedošlo k zaklínění měrky (v důsledku špatně vyčištěné nábojní komory, a to zejména u přechodového kužele krčku; měrka dosedne správně tehdy, je-li při zasunutí znatelný její "kovový doraz");
— závorník s nosičem závorníku (bez vratného ústrojí) vložit do pouzdra závěru;
— pohybem nosiče závorníku směrem dopředu lehce dorazit čelem závorníku na čelo měrky zasunuté v nábojní komoře;
— tlakem na napínací páku nosiče závorníku (ne však násilím) přezkoušet, zda je možno dostat nosič závorníku do uzamknuté polohy.
Jestliže uzamknuté polohy není možno dosáhnout, jsou hodnoty rozměrů, související s uzamykáním, dobré. V případě, že při této zkoušce dojde nosič závorníku až na doraz, nesmí se dále používat samopalu ke střelbě. Je nutno jej zařadit do 4. kategorie.
Ve výjimečných případech, kdy je třeba rychle přezkoušet uzamykání, je možno provádět kontrolu, i je-li samopal úplně složen.