Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :11

Po vsunutí měrky do nábojní komory nesmí se však závěr prudce spustit, nýbrž jen pomalu ručně popouštět, až čelní plocha závorníku narazí na čelo měrky, a pak teprve lze použít mírného tlaku.


5. Zrcátka ke kontrole stavu nábojní komory a vývrtu hlavně
(Obr. 6 až 8)

Pomocí těchto zrcátek se kontroluje, zda nejsou vlivem koroze nebo neodborného čištění nábojní komora a vývrt hlavně porušeny (poškrabány).
Zrcátka jsou dvě, a to:

a) obdélníkové zrcátko, které se vkládá do pouzdra závěru (obr. 6), a
b) kruhové zrcátko, které se vsouvá do vývrtu hlavně (obr. 7).

SA58 - Obdélníkové zrcátko
Obr. 6. Obdélníkové zrcátkoSA58 - Kruhové zrcátko
Obr. 7. Kruhové zrcátko