Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :13

Vlastní kontrola stavu nábojní komory i vývrtu hlavně se provádí tak, že se zbraň natočí, aby obdélníkové zrcátko bylo proti světlu. Potom posouváme kruhové zrcátko v nábojní komoře a ve vývrtu. Světlo odrážené od kruhového zrcátka osvětlí jednotlivá místa nábojní komory a vývrtu. Jejich stav posuzujeme v obdélníkovém zrcátku.

Vývrt hlavně je však možno také kontrolovat pouze pomocí obdélníkového zrcátka (bez kruhového zrcátka), a to tak, že samopal s vloženým obdélníkovým zrcátkem natočíme tak, aby zrcátko bylo proti světlu. Odražené světlo osvětlí dostatečně vývrt hlavně, že je možno spolehlivě zkontrolovat jeho jakost pohledem do vývrtu ze strany ústí.

6. Posunovač mušky
(Obr. 9)

Posunovač mušky slouží k stranové opravě mušky při nastřelování samopalu. Způsob nasazení posunovače na nosič mušky je znázorněn na obr. 9.

SA58 - Posunovač mušky nasazený na nosiči mušky
Obr. 9. Posunovač mušky nasazený na nosiči mušky