Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :14

Na třmenu posunovače je nápis
"S 1 ot = 2,1 dc", což značí : "strana, 1 otáčka rovná se 2,1 dílce". Tento nápis platí pro stranovou opravu mušky. Otočení šroubů posunovače o 1 otáčku odpovídá posunutí mušky o 2,1 dílce. Posunutí mušky o 2,1 dílce znamená změnu středního zásahu o 21 cm na terči vzdáleném 100 m.

Na opačné straně třmene posunovače je nápis
"V 1 ot = 1,4 dc", což značí : "výška, 1 otáčka rovná se 1,4 dílce". Tento údaj platí pro výškovou opravu mušky, která se provádí klíčem mušky (obr. 12). Otočení klíčem mušky o 1 otáčku odpovídá zvýšení, popřípadě snížení mušky o 1,4 dílce, což znamená změnu středního zásahu o 14 cm na terči vzdáleném 100 m. Stranové seřízení mušky je třeba provádět takto :

a) posouvání mušky vlevo
— nasadit posunovač mušky tak, aby levá vnitřní plocha třmene posunovače dosedla na nosič a její zkosená hrana byla na doraz na chránítku mušky;
— volně dotáhnout pravý a pak levý šroub posunovače;
— povolit podle potřeby levý šroub posunovače a pak dotáhnout pravý šroub tak, až levý konec čepu mušky dolehne na osazení levého šroubu;

b) posouvání mušky vpravo posouvání mušky vpravo
se provádí obdobným způsobem, avšak v opačném sledu.

7. Klíč šroubů botky, pažby a pažbičky
(Obr. 10)


SA58 - Klíč šroubů botky, pažby a pažbičky
Obr. 10. Klíč šroubů botky, pažby a pažbičky