Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA 58 Strana :15

Tento klíč slouží k rozbírání a skládání pažby a pažbičky. U samopalů s ramenní opěrou se používá na šroub držáku normálního šroubováku.

8. Trn ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku
(Obr. 11)

Trn slouží jako pomůcka ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku, došlo-li z různých příčin k jeho deformování.

SA 58 - Trn ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku

Obr. 11. Trn ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku

Vyrovnávání pouzdra zásobníku je nutno provádět takto:

— rozebrat zásobník;
— deformované pouzdro zásobníku narazit na trn a poklepem trnu s pouzdrem na pracovní stůl trn do pouzdra dorazit a potom kladívkem deformované místo vyrovnat;
— vyrovnávání provádět lehkými poklepy, aby nedošlo k pěchování plechu a tím k jeho zvinění, které se pak už nedá vyrovnat;
— v případě, že deformace pouzdra zásobníku je většího rozsahu, je nutno provést předběžné vyrovnání pouzdra a pak teprve použít vyrovnávacího trnu.

Vyrovnané pouzdro zásobníku je nutno přezkoušet zejména na tvar, šířku ústí a na volný chod podavače. K tomu se použije jako porovnávacího vzorku nového nepoužitého zásobníku.

U trnu ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku je třeba dbát, aby nedošlo k poškození přesného tvaru trnu.