Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA 58 Strana :16

9. Klíč mušky
(Obr. 12)

Klíč mušky slouží k výškovému nastavení mušky (viz stať 6). Špičatého konce klíče mušky se též používá při rozbírání samopalu.

SA 58 - Klíč mušky
Obr. 12. Klíč mušky

Kromě toho se používá tohoto klíče při nasazování vratné zpruhy, jak je popsáno v následující stati.10. Pomocné pouzdro pro nasazování vratné zpruhy
(Obr. 13)

Pomocné pouzdro slouží k snazšímu nasazování vratné zpruhy na vodítko a vodicí tyčinku.

SA 58 - Pomocné pouzdro pro nasazování vratné zpruhy
Obr. 13. Pomocné pouzdro pro nasazování vratné zpruhy


Nasazení je nutno provádět takto:

— sešroubovat oba díly vytěráku a koudelníček;
— ze strany spodního dílu vytěráku navléci vratnou zpruhu na vytěrák tak daleko, až konec zpruhy dosáhne asi do poloviny délky výřezu v koudelníčku;