Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA 58 Strana :17

— zahnuté konce vodítka zaklesnout do výřezu v koudelníčku, vratnou zpruhu přetáhnout přes výřez a navléknout ji na vodítko a vodicí tyčinku;
— na volný konec vytěráku nasunout pomocné pouzdro;
— levou rukou uchopit volný konec vytěráku a pravou rukou táhnutím za pomocné pouzdro směrem k sobě (víko samopalu je směrem k tělu) stlačit vratnou zpruhu tak, až pomocné pouzdro svým vnitřním osazením narazí na zahnuté konce vodítka zaklesnuté ve výřezu koudelníčku ;
— v této poloze přidržet pomocné pouzdro a pak výřezy v pouzdru prostrčit špičatý konec klíče mušky až do poloviny jeho délky mezi oba konce vodítka, jakož i mezi čelo zpruhy a čelo koudelníčku;
— pak levou rukou uchopit klíč mušky a pomocí něho více stlačit zpruhu a pravou rukou nasadit uzávěru vratné zpruhy mezi oba konce vodítka;
— přidržet uzávěru, povolit zpruhu, až klíč mušky na ni dolehne, posunout pomocné pouzdro tak, aby nezakrývalo výřez v koudelníčku, vyjmout vytěrák s koudelníčkem, uvolnit zcela zpruhu, až její uzávěra dolehne na zahnuté konce vodítka, nakonec vytáhnout klíč mušky.

Poznámka. Používání pomocného pouzdra je vcelku jednoduché, avšak potřebuje určitého nácviku, zvláště v poslední fázi.