Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA 58 Strana :19PODROBNÝ VÝKAZ
příslušenství a soupravy záložních součástek
pro
7,62mm SAMOPAL vzor 58Obsahuje:


A. Příslušenství
B. Soupravu záložních součástek samopalu vzor 58


Význam zkratek:

B — brašna na zásobníky (pro 1 zbraň)
T — truhlík na záložní součástky (pro 100 samopalů)
Z — zbraň