Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :3SOUPRAVA MĚREK A NÁŘADÍ

pro

7,62mm SAMOPAL vz.58