Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :42

P.č.Název součástkyV.č.Vyobrazení součástkyKsUl.
HesloBližší označení a rozlišovací znak
1234567
24Vodítkovratné zpruhy95Vodítko SA 5810T
25Zpruhavratná96Zpruha vratná SA 583T
26Základnavratného ústrojí s víkem pouzdra závěru229Základna SA 585T