Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :6

NÁVOD K POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH MĚREK A NÁŘADÍ

1. Měrka vývrtu hlavně

(Obr. 1)

Měrky vývrtu hlavně se používá ke kontrole opotřebení vývrtu hlavně. Projde-li měrka celým vývrtem hlavně, je nutno hlaveň přezkoušet střelbou k zjištění rozptylu. Nevyhoví-li hlaveň při střelbě, považuje se zbraň za opotřebenou a celý samopal se převede potom do 4. kategorie.

SA58 - měrka vývrtu hlavně
Obr. 1. Měrka vývrtu hlavně


Kontrolu vývrtu hlavně je třeba provádět takto:

— vyjmout úplné vratné ústrojí a úplný závěr;
— vývrt hlavně bezvadně vyčistit do sucha a sejmout chránítko ústí;
— vyjmout dvoudílný vytěrák z brašny na zásobníky;
— volně zašroubovat (neutahovat) závitový konec měrky do horního dílu vytěráku a vsunout jeho volný konec do vývrtu hlavně ze strany nábojní komory;
— vsunout do vývrtu hlavně ze strany ústí dolní díl vytěráku a oba díly pak uvnitř vývrtu sešroubovat;
— vlastní měření provádět pozvolným vtahováním měrky do vývrtu hlavně od nábojní komory. Jakmile měrka zachytí, nesmí být dále násilně vtahována do hlavně. Jestliže měrka neprojde hlavní, je vývrt hlavně směrem od nábojní komory dobrý;
— měření vývrtu hlavně u ústí u takové hlavně, která při měření od nábojní komory vyhověla, provede se tak, že se měrka rukou (bez