Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA 58 Strana :7

vytěráku) zkusí zasunout do ústí hlavně. V případě, že měrku nelze zasunout, je vývrt hlavně u ústí dobrý. Jestliže se dá měrka zasunout do hloubky 30 mm, je hlaveň u ústí opotřebená a je nutno ji vyřadit (zařadit celý samopal do 4. kategorie), a to i tehdy, když vývrt od nábojní komory byl zjištěn jako dobrý. I v tomto případě je nutno samopal přezkoušet střelbou.

Místo dvoudílného vytěráku je možno jako pomůcky k měření (k upevnění měrky) použít tyčky (nejlépe mosazné) k tomu účelu zhotovené nebo vytěráku s otočnou rukojetí.

2. Měrka přečnívání hrotu zápalníku a šířky ústí zásobníku
(Obr. 2 a 3)

Touto měrkou se měří dvě hodnoty, a to:

a) přečnívání hrotu zápalníku od předního čela závorníku;
b) šířka ústí zásobníku.

SA 58 - Měrka přečnívání hrotu zápalníku
Obr. 2. Měrka přečnívání hrotu zápalníku

Přečnívání hrotu zápalníku (obr. 2) je hodnota, o kterou přečnívá hrot zápalníku od předního čela závorníku při zatlačení zápalníku