Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA 58 Strana :9

Šířka ústí zásobníku má správnou hodnotu, jestliže strana měrky s nápisem "DOBRÁ" ústím zásobníku, tj. mezi přídržkami nábojů, projde a strana měrky s nápisem "CHYBNÁ" zachytí.
Projde-li strana měrky s nápisem "CHYBNÁ" nebo neprojde-li strana s nápisem "DOBRÁ", je mezera mezi přídržkami nábojů funkčně nevyhovující. V prvním případě je ústí zásobníku rozšířeno, takže může dojít k vyskakování nábojů ze zásobníku. V druhém případě je ústí zásobníku těsné a může být příčinou chybného podávání nábojů.
V obou případech je nutno zásobník opravit vyrovnáním, popřípadě naklepáním na "trnu ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku" (viz stať 8).
Měření se nejlépe provádí, je-li zásobník rozebrán. Provádí-li se však měření při složeném zásobníku, je nutno stlačit podavač zásobníku tak, aby bylo možno vsunout měrku mezi přídržky nábojů.


3. Měrka k zjištění vůle pod vytahovačem
(Obr. 4)

Této měrky se používá k měření vůle mezi drápkem vytahovače a čelní plochou závorníku.


SA 58 - Měrka k zjištění vůle pod vytahovačem

Obr. 4. Měrka k zjištění vůle pod vytahovačem

Měření je třeba provádět takto:

— vyjmout závorník;
— měrku vsunout do lůžka pro dno nábojnice tak, aby spodní plocha měrky doléhala na čelní plochu závorníku;
— pootáčením měrky kolem podélné osy rukojítka přezkoušet, zda nižší ploška pod drápkem vytahovače projde a vyšší ploška neprojde.
Vzdálenost mezi drápkem vytahovače a čelní plochou závorníku má správnou hodnotu, jestliže projde nižší ploška a zachytí-li vyšší ploška.
Projde-li i vyšší ploška nebo neprojde-li nižší ploška, je hodnota vzdálenosti mezi drápkem vytahovače a čelní plochou závorníku nevyhovující a je nutno vytahovač vyměnit.