Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :1 SA 58 předpis

Předpis pro SA 58

7,62mm SAMOPAL vz. 58

ČÁST I

POPIS KONSTRUKCE 7,62mm SAMOPALU vz. 58 A STŘELIVA
Hlava 1. Všeobecně3
1.Účel a bojové vlastnosti 7,62mm samopalu vz. 583
2.Charakteristika 7,62mm samopalu vz. 585
3.Značkování a číslování 7,62mm samopalu vz. 588
 
Hlava 2. Popis hlavních částí 7,62mm samopalu vz . 588
1.Hlaveň8
2.Mířidla13
3.Pouzdro závěru16
4.Závěr20
Vratné ústrojí23
5.Spušťadlo26
6.Pažba a pažbička30
7.Ramenní opěra34
Polohy ramenní opěry35
 
Hlava 3. Příslušenství 7,62mm samopalu vz. 58 a jeho popis36
1.Příslušenství36
Popis příslušenství a jeho použití37
2.Souprava záložních součástek samopalu vz. 5843
3.Souprava měrek a nářadí pro samopal vz. 5845
Všeobecné pokyny k používání soupravy měrek a nářadí a její udržování45
4.Dopravní bedna na samopaly vz. 5847
 
Hlava 4. Střelivo pro 7,62mm samopal vz. 5848
1.Druhy a popis nábojů48
Popis ostrých nábojů a jejich činnost49
2.Balení nábojů pro 7,62mm samopal vz. 5853
3.Pravidla pro ukládání a zacházení s náboji57
4.Plnění zásobníků a zásobování střelivem58
Zásobování střelivem v boji60
 
ČÁST II
ČINNOST SAMOPALU A PORUCHY PŘI STŘELBĚ, UKLÁDÁNI, PROHLÍDKY, OŠETŘOVÁNI, OPRAVY A NASTŘELOVÁNI 7,62mm SAMOPALU vz. 58
Hlava 1. Činnost částí a ústrojí 7,62mm samopalu vz. 58 při střelbě61
1.Příprava samopalu ke střelbě61
Všeobecně o činnosti a ústrojí samopalu62
2.Poloha částí a ústrojí samopalu před nabitím a nabití samopalu64
Poloha částí a ústrojí samopalu před nabitím64
Poloha částí a ústrojí samopalu při nabíjení65
3.Činnost částí a ústrojí samopalu při střelbě66
Střelba jednotlivými ranami66
Střelba dávkami68
Zajištění samopalu69
Zastavení (přerušení) střelby69
Ukončení střelby a vybití samopalu70
 
Hlava 2. Poruchy a závady 7,62mm samopalu vz. 58 a jejich odstraňování71
1.Všeobecná pravidla o předcházení poruchám a závadám a jejich odstraňování při střelbě71
2.Charakteristické poruchy a závady a způsob jejich odstraňování72
 
Hlava 3. Ukládání, rozbírání, skládání a prohlídky 7,62mm samopalu vz. 5874
1.Ukládání samopalu a zacházení s ním74
2.Rozbírání samopalu76
Částečné rozbírání samopalu77
Úplné rozbírání samopalu81
3.Skládání samopalu83
Skládání částečně rozebraného samopalu83
Skládání úplně rozebraného samopalu84
4.Prohlídky samopalu86
Postup při každodenní prohlídce samopalu86
Prohlídka složeného samopalu87
Prohlídka rozebraného samopalu88
Prohlídka příslušenství91
Čtvrtletní prohlídka samopalu vz. 5893
Profylaktické prohlídky samopalu vz. 5893
 
Hlava 4. čištění, konzervování a odmořování 7,62m samopalu vz. 5893
1.Všeobecná ustanovení o čištění a konzervování93
2.Prostředky k čištění a konzervování95
3.Postup při čištění a konzervování samopalu97
4.Odmořování samopalů a nábojů zasažených otravnými látkami99
Částečné odmořování99
Úplné odmořování100
 
Hlava 5. Opravy a nastřelování 7,62mm samopalu vz. 58101
1.Opravy samopalu101
Postup při rozbírání samopalu při opravách v dělostřeleckých dílnách102
2.Přezkoušení nastřelení samopalů a jejich nastřelování104
Všeobecná ustanovení104
Postup při přezkoušení nastřelení samopalu a nastřelování105
Stanovení středního zásahu107
Poruchy a závady samopalu porušující nastřelení109
Nastřelování samopalů v dělostřeleckých základnách110
 
Přílohy
 
1.Technické údaje 7,62mm samopalu vz. 58111
2.Podrobný výkaz příslušenství a soupravy záložních součástek pro 7,62mm samopal vz. 58115
3.Seznam veškerých součástek 7,62mm samopalu vz. 58, které je možno vyžadovat k provedení oprav149
 
 
--------------------------------------------------------------------
Schváleno čj. 032761VDS/1959. — K tisku schváleno 1. 6. 1960.
Formát papíru 86X122 cm. — 10 tiskových archů.
--------------------------------------------------------------------