Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :10 SA 58 předpis

hlavně přechodovým kuželem, který umožňuje postupné zařezávání střely do drážek. Nábojní komora je také ohromována.

13. Vnější válcový povrch hlavně je čtyřikrát osazen. U ústí je na hlavni nalisován nosič mušky 2, který je proti otočení pojištěn dvěma kolíky 3 a 4 (obr. 6). Z čelní plochy nosiče mušky vystupuje pojistka chránítka závitu 5, která zajišťuje našroubované chránítko závitu 6. Pojistka chránítka závitu je válcového tvaru a její spodní zadní část má ploché vybraní, kterým se pohybuje po kolíku 4. Kolík omezuje vysunutí pojistky z nosiče mušky. Na pojistku tlačí zpruha 7, která je uložena v lůžku nosiče mušky za pojistkou. Na spodku nosiče mušky jsou po stranách dvě podélné drážky pro nasunutí bodáku. Do příčného vybrání v přední části nosiče zapadne při nasazování bodáku západka bodáku. Na spodku nosiče je též vybrání, do kterého zapadne při nasazování dvojnožky západka dvojnožky.

SA 58 Hlaveň (celkový pohled)
Obr. 5. Hlaveň (celkový pohled)
1 — hlaveň (02); 2 — nosič mušky (04); 6 — chránítko závitu (44); 10 — plynový násadec (10); 11 — přední poutko (64); 77 — podpažbí (61); 78 — přední objímka podpažbí (221)

14. Vnější povrch u ústí hlavně je až k čelu nosiče mušky opatřen závitem, který slouží k našroubování cvičného násadce pro střelbu cvičnými náboji, tlumiče ohně a jiných zařízení. Při používání samopalu bez násadce je závit chráněn proti poškození chránítkem závitu 6 (obr. 5).

15. Chránítko závitu 6 (obr. 5) je válcového tvaru s vnitřním závitem. Na přední části chránítka závitu je nákružek s dvěma bočními protilehlými ploškami, které slouží k nasunutí chránítka Ústí. Zadní část chránítka závitu je zesílena dvoustupňovým nákružkem, na jehož obvodu jsou čtyři půlkruhová vybrání, pravidelně umístěná dvě proti sobě po obvodu nákružku.