Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :100 SA 58 předpis

Úplné odmořování


178. Úplné odmoření samopalu lze provádět dvojím způsobem:

a) K prvnímu způsobu úplného odmoření samopalu se připraví dvě nádoby s rozpustidlem (směs benzínu a petroleje v poměru 1 : 1 nebo čistý benzín), hadry a koudel. Nebylo-li provedeno částečné odmoření, samopal se na povrchu důkladně očistí hadry nebo koudelí a úplně se rozebere. Všechny malé kovové součástky se vloží do jedné nádoby s rozpustidlem, důkladně se properou a vytřou do sucha hadrem nebo koudelí. Po vytření se namažou vazelínou P nebo dělovým olejem. Velké kovové součástky samopalu se dvakrát až třikrát otřou koudelí namočenou v rozpustidle z druhé nádoby. Jednou upotřebená koudel se po druhé již do nádoby s rozpustidlem nesmí vkládat. Takto ošetřené součástky se opět otřou do sucha a nakonzervují. Dřevěné součástky samopalu (pažba) se omyjí rozpustidlem z druhé nádoby a do sucha vytřou. Omytí a otírání se opakuje dvakrát až třikrát.

b) Druhý způsob úplného odmoření samopalu se provádí prostředky odmořovací soupravy I. Samopal se po odstranění kapek otravných látek úplně rozebere. Na každou součástku se nanese štětečkem malé množství odmořovací látky z příslušné nádoby s červeným uzávěrem a týmž štětečkem se na povrchu součástky důkladně rozetře. Odmořovací látka se nechá působit 1 až 2 minuty a pak se součástka pečlivě otře hadříkem. Po vysušení se na součástku nanese štětečkem větší množství emulze z nádoby s černým uzávěrem a součástka se opět do sucha vytře hadříkem. Takto ošetřený samopal se nakonzervuje obvyklým způsobem.

Poznámka. Podrobný návod k odmořování je uveden u každé odmořovací soupravy. Dezaktivace samopalu se provádí podle předpisu Pěch-VIII-5.

179. Není-li k dispozici žádné rozpustidlo ani odmořovací souprava, je možno odmoření provést tak, že se součástky vloží do tekoucí vody a důkladně se vymyjí. Potom se opět do sucha vytřou a nakonzervují.

180. Úplné odmořování se provádí na místech speciální očisty v protichemických zástěrách, rukavicích, botách a ochranných maskách.

181. Při odmořování je třeba dbát, aby nebyl potřísněn oděv nebo nechráněná místa těla.