Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :101 SA 58 předpis

182. Materiál (hadry, koudel, rozpustidla) použitý k odmořování se musí buď zakopat nebo jinak zničit. Ochranné prostředky a pracoviště se musí odmořit podle platných předpisů.

183. Aby se předešlo rezivění samopalů, opakuje se důkladné jejich očištění po 4 až 5 hodinách. Další čištění se provádí podle výsledků denní prohlídky.

Poznámka. Podrobný popis odmořování po zasažení otravnými látkami je uveden v pomůcce "Odmořování zbraní a bojové techniky", Pom chem-3.

184. Odmořování samopalů a nábojů po zasažení bojovými radioaktivními látkami se provádí podle zvláštních předpisů.

HLAVA 5

OPRAVY A NASTŘELOVÁNÍ 7,62mm SAMOPALU vzor 58

1. Opravy samopalu185. Za včasné zjištění závad u samopalů, které vyžadují opravu, odpovídá velitel jednotky a ti velitelé, kteří provádějí plánované prohlídky. Voják, kterému byl samopal přidělen, je povinen okamžitě hlásit svému nadřízenému poruchu (závadu), která vyžaduje opravu. Je povinností náčelníků dělostřeleckého vyzbrojování útvarů a jejich orgánů znát co nejlépe technický stav samopalů, které jsou u jejich útvarů. K tomu jim slouží nejen výsledky měsíčních a čtvrtletních, nýbrž i namátkových prohlídek, pečlivé vedení veškeré dokumentace (záznamníků o výzbroji) a vyhodnocování výsledků prohlídek.

Vyhodnocením výsledků prohlídek se docílí lepšího plánování činnosti dílen a požadavků na opravy v dílnách vyššího stupně. Podle stupně opotřebení součástek a rázu poruchy (závady) se opravy provádějí buď přímo u útvaru nebo v dělostřeleckých dílnách vyššího stupně.

186. Opravy samopalů se provádějí ihned po zjištění poruch (závad) a to:

— u roty,
— v dělostřeleckých dílnách pluku nebo v divizních dělostřeleckých dílnách,
— v armádních dělostřeleckých dílnách,