Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :102 SA 58 předpis

— v dělostřeleckých základnách vojenského okruhu nebo dělostřeleckých základnách ministerstva národní obrany.

187. U roty se provádí

— odstranění malých závad nebo poruch,
— přezkušování nastřelení samopalu,
— výměna vadných součástek,
— odstranění poruch vzniklých při střelbě.

Uvedené práce provádí podle pokynů velitele jednotky zbrojíř. K výměně vadných součástek používá součástek ze soupravy záložních a výstrojních součástek. Samopal odevzdaný do opravy v dílně pluku se zapisuje u jednotky do knihy zápůjček a oprav podle čl. 135 p ředpisu "Předpis o evidenci a účtování materiálu v Čs. lidové armádě", evid. zn. Všeob-26-2.

188. V dělostřeleckých dílnách pluku se provádějí drobné běžné opravy a odstraňují se ty poruchy, které zbrojíř u jednotky nemůže odstranit těmi prostředky, které má k dispozici. Za včasné provedení oprav materiálu v dělostřelecké dílně pluku odpovídá velitel útvaru a náčelník dělostřeleckého vyzbrojování. V dělostřeleckých dílnách divize se provádějí všechny běžné opravy a částečně střední opravy samopalů. V ostatních dělostřeleckých dílnách se provádějí opravy samopalů, které nelze provést prostředky plukovní nebo divizní dělostřelecké dílny.

189. Opravy samopalů, které nelze provést prostředky útvaru, vyžaduje náčelník dělostřeleckého vyzbrojování útvaru správkovým listem u nadřízeného velitelství.


Postup při rozbírání samopalu při opravách v dělostřeleckých dílnách


190. Odborný orgán při opravách samopalu v dělostřeleckých dílnách rozbírá kromě částí a ústrojí uvedených při popisu úplného rozbírání ještě tyto části: pažbu (nebo ramenní operu), pažbičku, podpažbí, nosič mušky, plynový násadec, části připevněné k závěru a nadpažbí.

a) K odšroubování pažby od pouzdra závěru je nutno nejdříve sejmout botku. Šroubovákem se vyšroubuje šroub botky a botka se sejme s hlavište pažby. Tím se odkryje v pažbě dutina, do které vyčnívá hlava šroubu pažby. Do zářezu hlavy