Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :103 SA 58 předpis

šroubu se vloží klíč a otáčením doleva se šroub pažby vyšroubuje z pouzdra závěru. Základna zadního poutka se vyjme z pažby tahem za poutko po vyšroubování šroubu botky.

b) Ramenní opěra se oddělí od pouzdra závěru odšroubováním šroubu držáku. Potom se vyšroubuje šroub stiskátka ramenní opěry, sejme se stiskátko se zpruhou a západka se vytáhne směrem nahoru. Tím se rameno opěry oddělí od držáku ramenní opěry.

c) K sejmutí pažbičky je třeba vyšroubovat šroub pažbičky pomocí šroubováku, který se zasadí do zářezu v hlavě šroubu. Jestliže není možno šroubem pažbičky pootočit, je třeba rozklepaný konec šroubu odvrtat.

d) Dřevěnou část podpažbí je možno sejmout po vyražení kolíku podpažbí, jehož oba konce jsou mírně roznýtovány. Po vyražení kolíku se vyjme zadní objímka podpažbí a dřevěná část podpažbí se vykloněním dolů vysune z přední objímky.

e) Hlaveň se vyjímá z pouzdra závěru tehdy, je-li pro další používání znehodnocena. K vytažení hlavně se používá speciálního zařízení. Tato výměna se provádí ve výrobním závodě.

f) Nosič mušky se snímá s hlavně tehdy, je-li poškozen nebo je-li nutno vyjmout hlaveň z pouzdra závěru. Nejprve se z čepu mušky vyšroubuje muška klíčem a potom se vyrazí čep mušky. Přitom je třeba protilehlou stranu nosiče mušky opřít o pevnou podložku. K sejmutí nosiče mušky je třeba vyrazit dva kolíky, které zajišťují nosič proti otočení a posunutí. Přední kolík zajišťuje zároveň pojistku chránítka závitu proti vypadnutí. Při jeho vyrážení je nutno dbát, aby se pojistka neztratila, neboť na ni působí značně stlačená zpruha. Nosič mušky se sesouvá z hlavně poklepy na zadní plochu nosiče, nejlépe přes podložku z měkkého kovu, např. mědi. Přitom je nutno věnovat pozornost tornu, aby se nepoškodila laková vrstva na hlavni (jestliže není poškozena hlaveň).

g) Plynový násadec se snímá pouze tehdy, je-li nutno vyjmout hlaveň. Postup při jeho snímání je obdobný jako u nosiče mušky: vyrazí se zajišťovací kolík a poklepem na zadní stěnu násadce se násadec spolu s přední objímkou podpažbí sejme s hlavně.

h) Vyhazovač se vyráží ze svého lůžka směrem k nábojní komoře.

i) Pojistník čepů spušťadla a lučík s lůžkem pro pažbičku se sejme s pouzdra závěru po odseknutí připevňovacích nýtů.