Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :104 SA 58 předpis

j) Dřevěnou část nadpažbí lze oddělit od pláště nadpažbí buď vysunutím na levou, nebo na pravou stranu po vyrovnání přídržek. Kolík nadpažbí se vyjímá takto: nastaví se tak, aby jeho válcová část stlačovala západku, jejíž kruhová drážka se nastaví proti otvoru v pravém výstupku vložky nadpažbí. Do tohoto otvoru se zastrčí špičatý konec klíče mušky, který zadržuje západku ve stlačené poloze. Nyní lze kolík nadpažbí vytáhnout směrem doprava. Při vytahování kolíku je třeba nastavit proti otvoru ve výstupku dlaň, aby západka nebyla tlakem zpruhy vymrštěna a neztratila se.

2. Přezkoušení nastřelení samopalů a jejich nastřelování
(Obr. 47 až 49)

Všeobecná ustanovení

191. Všechny samopaly dodávané útvaru jsou již nastřeleny výrobním závodem. Nastřelení samopalů se přezkušuje

a) po přidělení samopalů útvarům:
— u nových samopalů jen v tom případě, je-li podezření, že bylo porušeno původní (tovární) nastřelení;
— u starších samopalů vždy;

b) kdykoli se při střelbě zjistí neobvyklé úchylky zásahů nebo neobvyklý rozptyl;

c) po výměně součástek nebo po opravách, které by mohly porušit nastřelení.

Samopaly se znovu nastřelují v dělostřeleckých základnách po opravách (výměna hlavně, hledí apod.) které porušují nastřelení, nebo nevyhovělo-li nastřelení samopalu při jeho přezkušování u útvaru. V poli je velitel povinen využít každé vhodné příležitosti, aby přezkoušel nastřelení samopalů své jednotky.

192. Nastřelení přezkušuje velitel čety a roty. Nadřízení velitelé až po velitele útvaru vto jsou povinni kontrolovat p řesné zachování pravidel o nastřelování samopalů. Před přezkušováním nastřelení musí být samopaly pečlivě prohlédnuty technikem pro ruční zbraně, a je-li třeba, opraveny. Při nastřelování musí být přítomen technik pro ruční zbraně nebo zbrojíř s potřebným nářadím. Hlaveň samopalu musí být před střelbou vytřena na sucho.

193. Přezkoušení nastřelení se provádí za příznivých povětrnostních podmínek pro střelbu (teplo, bezvětří, jasno) na