Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :105 SA 58 předpis

otevřené střelnici, v krajním případě na kryté střelnici nebo v úseku otevřené střelnice chráněném před větrem.

194. Vlastní střelbu při přezkušování nastřelení provádějí nastřelovači vybraní velitelem roty z nejlepších střelců. Nastřelování (přezkoušení nastřelení) je přítomen též střelec, jehož samopal se nastřeluje (přezkušuje), a jeho velitel družstva.

195. K přezkoušení nastřelení a k nastřelování smí být použito pouze 7,62mm nábojů vz. 43. Všechny náboje musí být stejné výrobní série.

196. Nastřelení samopalů se přezkušuje na dálku 100 m, přičemž hledí je nastaveno na dálku "3". Střílí se buď se vztyčeným bodákem nebo bez bodáku na bílý terč nejméně 1 m vysoký a 0,5 m široký. Na terči je připevněn nástřelný list.

Nástřelný list (obr. 47) je černý obdélník 35 cm vysoký a 25 cm široký. Záměrným bodem je střed spodního okraje nástřelného listu (černého obdélníku), který má být přibližně ve stejné úrovni s okem střelce (v úrovni hlavně přezkušovaného samopalu při jeho zamíření).

Na svislé čáře, která prochází záměrným bodem, se vyznačí normální poloha středního zásahu. Tento střední zásah při hledí 3 má být ve výšce 28 cm nad záměrným bodem a je zároveň kontrolním bodem při určování přesnosti nastřelení samopalu. Kolem kontrolního bodu je opsána kontrolní kružnice o průměru 10 cm.

197. Střílí se vleže s oporou. Jako opory se použije pytlíku nepříliš tvrdě nacpaného dřevěnými pilinami. Při střelbě musí být levá ruka, držící samopal za podpažbí, opřena o oporu.


Postup při přezkoušení nastřelení samopalu a nastřelování

198. Nastřelovač nabije do zásobníku 4 náboje a, vypálí 4 rány jednotlivě, přesně a stále stejně zamířené na střed spodního okraje černého obdélníku, přičemž během střelby nemění polohu těla ani levé ruky.

199. Po skončení střelby (vystřelení těchto čtyř ran) prohlédne velitel terč a podle umístění zásahů posoudí jejich seskupenost a polohu středního zásahu. Samopal se považuje za nastřelený, dají-li se všechny čtyři zásahy, v krajním případě