Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :109 SA 58 předpis

206. Po nastřelení samopalu, měnila-li se poloha mušky stranově, vyrazí technik pro ruční zbraně novou rysku na čepu mušky proti rysce na nosiči mušky. Starou rysku na čepu mušky zahladí nebo přeškrtne. Vyrážet novou rysku na nosič mušky je zakázáno. Byla-li porušena výšková poloha mušky, zakápne technik mušku znovu nitrolakem.

207. Výsledek a datum nastřelení (přezkušování nastřelení) samopalu se zapíše do záznamníku o výzbroji a do záznamu o střelbě. Zásahy se označují tečkami, střední zásah křížkem.


Poruchy a závady samopalu porušující nastřelení

208. Během používání samopalu nebo při přezkušování nastřelení se mohou vyskytnout tyto poruchy (závady), které mohou být příčinou posunutí středního zásahu:

a) Posunutí čepu mušky do strany, ohnutý nebo naražený vrchol mušky — střely se uchylují na opačnou stranu, než na kterou je uchýlen vrchol mušky.

b) Ohnutá nebo zešikmená klapka hledí — střely se uchylují na stranu, na kterou je uchýlen zářez hledí.

c) Naražené ústí vývrtu hlavně — střely se uchylují na opačnou stranu, než je poškození ústí.


209. Zvětšení rozptylu může být způsobeno těmito poruchami nebo závadami:

a) Viklání klapky hledí do stran; klapka může být po každém výstřelu v jiné poloze a tím způsobuje zvětšení šířkového rozptylu.

b) Viklání stavítka hledí: ozub stiskátka neudržuje stavítko na klapce v pevné poloze, stavítko při výstřelech mění samovolně polohu na klapce a tím způsobuje zvětšení výškového rozptylu.

c) Opotřebovaný (rozšířený) vývrt hlavně jak u ústí, tak u nábojní komory.

d) Opotřebené, zaoblené nebo vydrolené hrany polí vývrtu hlavně.

e) Zrezivělý vývrt hlavně, jamky po rzi, poškrábaniny ve vývrtu.