Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :11 SA 58 předpis

Po našroubování chránítka závitu na ústí hlavně zaskočí do jednoho ze čtyř vybrání pojistka 5 (obr. 6), která zajišťuje chránítko závitu proti nežádoucímu uvolňování.

16. Přibližně v polovině délky hlavně je nalisován a kolíkem zajištěn plynový násadec 10 (obr. 7). V horní části plynového násadce je dutina, která tvoří pístovou trubici. Plynovým násadcem se odvádí část prachových plynů z hlavně do pístové trubice. Prachové plyny proudí do pístové trubice plynovým kanálkem, který spojuje vývrt hlavně s prostorem pístové trubice. V polovině délky spodní části stěny pístové trubice jsou vyvrtány dva otvory směřující šikmo dolů po obou stranách hlavně. Těmito otvory unikají prachové plyny z pístové trubice, když

SA 58 Nosič mušky (řez)
Obr. 6. Nosič mušky (řez)
3 a 4 — kolík nosiče mušky (05); 5 — pojistka chránítka závitu (47); 7 — zpruha pojistky chránítka závitu (48); 8 — čep mušky (69); 9 — muška (45)

píst po výstřelu při pohybu dozadu přejde přes polovinu délky pístové trubice. Na levé straně plynového násadce je oko pro přední poutko 11 (obr. 5). Na obou stranách přední části pístové trubice jsou výstupky s drážkami, do kterých se zasunuji nosy pláště nadpažbí. Zadní část plynového násadce tvoří záchyt, za který je zaklesnuta přední objímka podpažbí. Polovina horní stěny pístové trubice je odříznuta pro vkládání a vysouvání pístu.