Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :125 SA 58 předpis

P.č.Název součástkyV.č.Vyobrazení součástkyKsUl.
HesloBližší označení a rozlišovací znak
1234567
B. Záložní součástky samopalu vz. 58.
K hlavni.
1Chránítkozávitu44Chránítko SA 5810T
2Muška 45Muška SA 585T