Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :13 SA 58 předpis
2. Mířidla
(Obr. 6, 9 a 10)

18. Mířidla slouží k zamíření samopalu na cíl a tvoří je muška a hledí.
19. Muška 9 (obr. 6) je válcovitého tvaru, ve spodní části je opatřena závitem, podélně rozříznuta a rozehnuta. Je zašroubována do čepu mušky 8 a závitová část mušky dovoluje její výškové seřizování. Rozehnutá část po zašroubování mušky do čepu mušky pruží a tím znemožňuje samovolné otočení mušky.

SA 58 Hledí
Obr. 9. Hledí

Čep mušky 8 je uložen příčně ve vrchní části nosiče mušky, slouží k zašroubování mušky a k jejímu stranovému posouvání při nastřelování. Nosič mušky má nahoře tvar sloupku a je ukončen křídly chránítka mušky, kterými je muška chráněna proti poškození. V Čelní stěně sloupku nosiče mušky je půlkruhové vybrání, které odkrývá střední část čepu mušky. Na čepu mušky a stěně vybrání jsou dvě nastřelovací rysky, které, jsou-li proti sobě,