Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :14 SA 58 předpis

označují správnou stranovou polohu mušky. Správnou výškovou polohu mušky zajišťuje kapička nitrolaku na předním okraji mušky a nosiče mušky.

20. Hledí (obr. 9) umožňuje nastavení potřebných záměrných úhlů; je upevněno v základně hledí.

SA 58 Hledí (rozložené)
Obr. 10. Hledí (rozložené)
14 — klapka hledí (25); 15 — stavítko (26); 16 — stiskátko hledí (27); 17 — zpruha stiskátka (28); 18 — péro hledí (46); a — čepy; 6 — hledítko

Základna hledí tvoří jeden celek s pouzdrem závěru. V přední zvýšené části jsou po stranách otvory pro čepy klapky hledí. Boční stěny základny hledí tvoří sáňky hledí. Mezi bočnicemi je vybrání pro zasunutí péra hledí. V zadní části vybrání je důlek pro upevnění péra hledí.

Hledí (obr. 10) se skládá z klapky hledí 14, stavítka 15, stiskátka hledí 16 se zpruhou 17 a z péra hledí 18.