Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :16 SA 58 předpis

3. Pouzdro závěru
(Obr. 11 až 13)

25. Pouzdro závěru (obr. 11) je jednou z hlavních částí samopalu; spojuje ostatní části samopalu v jeden celek a vede závěr.

Skládá se z vlastního pouzdra 19, vyhazovače 20, záchytky závěru 21, záchytky zásobníku 24 a z pojistníku čepů spušťadla.

SA 58 Pouzdro závěru (pohled shora)
Obr. 11. Pouzdro závěru (pohled shora)
19 — pouzdro závěru (01); 20 — vyhazovač (70); 21 — záchytka závěru (53); 29 — kolík víka pouzdra závěru (60); 30 — kolík (59); 80 — kolík podpažbí (63); a, b — vodicí lišty; c — náběh; d — můstek

V obdélníkovém vybrání pouzdra závěru jsou po obou stranách vodicí lišty a, b, po kterých se pohybuje nosič závorníku a závorník. V přední zesílené části lišt b jsou vybrání, do kterých zapadají uzamykací ozuby závory při uzamykání závěru. Přední stěna mezi vodícími lištami je zkosena a tvoří náběh c, který umožňuje snadné zasunutí náboje do nábojní komory. Do přední části pouzdra je zalisována hlaveň. V první třetině vybrání pouzdra je můstek d, který rozděluje celý vnitřní prostor pouzdra závěru na dvě části: přední průchozí okénko pro zasunutí zásobníku a zadní vybraní pro umístění spušťadla. V přední stěně okénka pro zásobník je vybrání ve tvaru T, do kterého se zaklesnou odpovídající výstupky na horní části předního okraje ústí pouzdra zásobníku.

26. Ve vrchní části můstku je v drážkách zasunut vyhazovač 20, který je proti vysunutí zajištěn důlkem. Čelní plocha vyhazovače je zkosena tak, aby styk vyhazovače se dnem nábojnice