Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :22 SA 58 předpis

zasahuje je svým drápkem vytahovač 34. Spodní okraj lůžka pro dno nábojnice je ohraničen zasouvacími ozuby i, z nichž vždy jeden vysouvá náboj ze zásobníku (podle polohy náboje v ústí zásobníku) a zasouvá jej do nábojní komory. Při pohybu závorníku dozadu prochází drážkou mezi zasouvacími ozuby vyhazovač. Vybrání na pravé čelní stěně tvoří doraz pro záchytku závěru. Závorník je v nosiči veden drážkami j, které jsou na obou stranách závorníku přerušeny vybráním pro závoru, která je výkyvně uložena v půlkruhových ložiskách k. Vzadu má závorník otvor pro úderník.


SA 58 Závorník (rozebraný)
Obr. 15. Závorník (rozebraný)
33 — zápalník (76); 34 — vytahovač (77); 35 — zpruha vytahovače (79); 36 — opěrka vytahovače (78); j — drážky