Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :24 SA 58 předpis

40. Základna vratného ústrojí 39 spojuje všechny části vratného ústrojí v jeden celek. Základna je snýtována s víkem pouzdra závěru 40. Základnu tvoří destička, k níž jsou připevněny: vodicí tyčinka vratné zpruhy 11 a vodicí tyčinka úderné zpruhy 42. V zadní stěně základny je výstupek, kterým je základna vratného ústrojí zasunuta do vybrání v zadní části pouzdra závěru. Proti vypadnutí z pouzdra závěru je zajištěna kolíkem 29 víka pouzdra závěru (obr. 11), který se zasouvá do příčného otvoru výstupku.

SA 58 Vratné ústrojí s víkem pouzdra závěru
Obr. 16. Vratné ústrojí s víkem pouzdra závěru

Víko pouzdra závěru 40 je plechový výlisek snýtovaný se základnou. Na samopalu zakrývá zadní část pouzdra závěru.

41. Úderná zpruha 43 (pramencová) vrhá úderník proti zápalníku. Je nasazena na vodicí tyčince 42 úderné zpruhy, která je otočně upevněna v základně vratného ústrojí a dovoluje mírné viklání do stran. Vodicí tyčinka úderné zpruhy má u základny vratného ústrojí zápich, do kterého zapadá poslední závit úderné zpruhy. Oba koncové závity úderné zpruhy mají zmenšený průměr, takže úderná zpruha nasunutá na vodicí tyčinku kterýmkoli koncem, nemůže se samovolně vysunout.

42. Vratná zpruha 44 vrací závěr do přední polohy. Je nasunuta na vodicí tyčince 41 vratné zpruhy, která je prodloužena vodítkem 45 vratné zpruhy. Vodítko je z ocelového drátu, je provlečeno vybráním ve vodicí tyčince, jeho zahnuté konce zapadají do zářezu na uzávěře 46 vratné zpruhy. Vodicí tyčinka 41 je podélně odlehčena vybráním, na konci je ploše zúžena a toto zúžení slouží k provlečení vodítka 45. Vodicí tyčinka je upevněna v destičce vratného ústrojí příčným kolíkem, který dovoluje mírné viklání tyčinky do stran. Vratná zpruha je na vodicí tyčinku vratné zpruhy nasunuta se značným předpětím; koncové závity, které jsou navlečeny na válcové části uzávěry vratné zpruhy a opírají se o její nákružek, nedovolí, aby se zahnuté konce vodítka vratné zpruhy vysunuly ze zářezu na uzávěře vratné zpruhy.