Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :25 SA 58 předpis

SA 58 - Vratné ústrojí (rozebrané))
Obr. 17. Vratné ústrojí (rozebrané)
39 - základna vratného ústrojí (87); 40 - víko pouzdra závěru (93); 41 - vodicí tyčinka vratné zpruhy (88); 42- vodicí tyčinka úderné zpruhy (89); 43 - úderná zpruha (98); 44 - vratná zpruha (96); 45 - vodítko vratné zpruhy (95); 46 - uzávěra vratné zpruhy (97)