Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :28 SA 58 předpis

Zpruha přerušovače tlačí přerušovač do styku s přeřaďovačem (pojistkou).

47. Vypouštěcí páka 53 snižuje pravý záchyt úderníku, je-li závěr v přední krajní poloze. Ve třetině své délky má otvor, kterým je otočně uložena na čepu 48. Kratší rameno vypouštěcí páky je kolíkem 56 výkyvně spojeno s pravým záchytem úderníku. Delší zahnuté rameno vypouštěcí páky zasahuje do vybrání v pravé části můstku pouzdra závěru a je ovládáno pravou stranou můstku nosiče závorníku. Vypouštěcí páka spolu s levým a pravým záchytem úderníku tvoří jeden celek.

SA 58 - Obr. 19. Spušťadlo (rozebrané
Obr. 19. Spušťadlo (rozebrané)

47 - spoušť (31); 48 - čep spouště (56); 49 - čep záchytů úderníku (56); 51 - přerušovač (32); 52 - spouštěcí á páka (33); 53 - vypouštěcí páka (38); 54 - zpruha přerušovače (34); 55 - zpruha spoušťové páky (34); 56 - kolík vypouštěcí páky (40); 57 - záchyt úderníku pravý (39); 58 - záchyt úderníku levý (41); 59- péro spušťadla (58); 60 - přeřaďovač (pojistka); (57); a - výstupek; b - výstupek; c, d - ramena pera spušťadla; e - křidélko


48. Pravý záchyt úderníku 57 vypouští úderník, když je závěr v přední poloze a je bezpečně uzamčen. Přední část pravého záchytu má tvar vidlice, ve které je na kolíku 56 uložena vypouštěcí páka. Z levé strany záchytu vystupuje válcový dutý čep, na kterém je otočně nasazen levý záchyt úderníku.