Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :29 SA 58 předpis

Na spodku pravého záchytu úderníku je výstupek, který zapadá do kruhové drážky na přeřaďovači (pojistce). Oba záchyty úderníku jsou společným čepem 49 upevněny v pouzdře závěru.

49. Levý záchyt úderníku 58 vypouští úderník po stlačení spouště, je-li přeřaďovač (pojistka) nastaven do polohy buď pro střelbu jednotlivými ranami nebo dávkami. Je otočně uložen na dutém čepu pravého záchytu. Dutý čep je na konci rozklepnut, takže oba záchyty tvoří nerozbíratelný celek. Na spodní části levého záchytu úderníku je výstupek b, za který zabírá buď ozub spoušťové páky nebo ozub přerušovače.

SA 58 - Spušťadlo (řez)
Obr. 20. Spušťadlo (řez)
27 — pojistník kolíků spušťadla (13); 28 — lučík s lůžkem pro pažbičku (222); 50 — kolík spoušťové páky (35)

50. Do záběru se spoušťovým ozubem úderníku jsou záchyty úderníku tlačeny rameny péra spušťadla 59, které je uloženo na dně vybrání pouzdra závěru. Proti podélnému posuvu je zajištěno nýtem lůžka pažbičky, na kterém je péro spušťadla nasazeno svým kruhovým otvorem. Stranově je vedeno maticí šroubu pažbičky. Rameno c péra tlačí na kolík 30, zahnutý konec ramene d zaskakuje do vybrání v přeřaďovači (pojistce) a tím zajišťuje jeho polohu. Důlek na rameni d slouží pro opření