Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :30 SA 58 předpis

špičatého konce klíče mušky při vyjímání nebo vkládání přeřaďovače (pojistky).

51. Přeřaďovač (pojistka) 60 umožňuje střelbu jednotlivými ranami i dávkami; kromě toho v jedné ze svých poloh plní funkci pojistky, protože zabraňuje nezamýšlenému odpálení. Je to válec, na jednom konci opatřený křidélkem e. Válcová část přeřaďovače (pojistky) má dva zářezy rozmístěné po obvodu válce tak, aby při protilehlých polohách křidélka přeřaďovače (pojistky) procházela jedním zářezem spoušťová páka nebo druhým zářezem přerušovač. Při svislé poloze křidélka — zajištěno — jsou zářezy nastaveny tak, že se přerušovač i spoušťová páka opírají o válcovou část přeřaďovače (pojistky). Do kruhové drážky na válcové části přeřaďovače (pojistky) zapadá výstupek pravého záchytu úderníku a tím zajišťuje přeřaďovač (pojistku) proti vypadnutí. U křidélka jsou tři podélné drážky, do kterých zapadá zahnutý konec ramene péra spušťadla při přestavení přeřaďovače (pojistky).


6. Pažba a pažbička
(Obr. 21 až 23)

52. Samopal vz. 58 má dřevěnou pažbu 61 (obr. 21), která prodlužuje samopal a umožňuje správné opření samopalu o rameno při střelbě. Pažba má hlaviště a krk. Čelo krku pažby je zasazeno v kovové objímce pažby 62. Objímka pažby má výstupek, který zasahuje do vybrání v pouzdře závěru a zabraňuje pootočení pažby vzhledem k pouzdru závěru. Hlaviště pažby je opatřeno kovovou botkou 63, která je k němu přišroubována šroubem 64. Botka kryje spodní plochu hlaviště, chrání ji proti po-škození při nárazech a zároveň zakrývá válcový otvor vyvrtaný po celé délce pažby. Tímto otvorem prochází šroub 65, kterým je pažba připevněna k pouzdru závěru. Hlava šroubu dosedá na podložku 66.

Závit šroubu botky 64 přechází v hladkou válcovou část, která prochází otvory v základně zadního poutka 69. Na levé straně pažby je zadní poutko 67, které je otáčivě upevněno v držáku 68 zadního poutka. Držák je otočně uložen v základně zadního poutka 69.

Základna zadního poutka 69 je uložena v lůžku pažby. Proti vypadnutí je zajištěna šroubem botky 64.

53. Předpažbí usnadňuje držení samopalu levou rukou, kryje část hlavně a chrání ruku střelce při střelbě před popálením. Předpažbí se skládá z nadpažbí a podpažbí.