Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :32 SA 58 předpis

54. Nadpažbí (obr. 22) kryje hlaveň shora. Skládá se z kovového pláště 70, z dřevěné části nadpažbí 71, kolíku 72, západky 73, zpruhy 74, přední objímky nadpažbí 75 a zadní objímky nadpažbí 76.

Na přední části pláště nadpažbí je bodově přivařena přední objímka nadpažbí 75, která vystupuje v nosy, jimiž je nadpažbí zaklesnuto v drážkách výstupků plynového násadce. Ve středu pláště je vložka s dvěma přídržkami b, kterými je nadpažbí zajištěno proti vypadnutí. Výstupek c v přední části pláště nadpažbí tvoří vedení pro píst místo odříznuté horní části pístové trubice. Do zadní části pláště nadpažbí je bodově přivařena zadní objímka 76, která má dva výstupky d, kterými prochází kolík

SA 58 - Nadpažbí (rozebrané)

Obr. 22 Nadpažbí (rozebrané)
70 — plášť nadpažbí (103); 71 — dřevěná část nadpažbí (110); 72 — kolík nadpažbí (111); 73 — západka kolíku nadpažbí (112); 74 — zpruha západky (113); 75 — přední objímka nadpažbí (104); 76 — zadní objímka nadpažbí (105); a — nosy; 6 — přídržky vložky; c — výstupek; d — výstupky


nadpažbí 72. V pravém výstupku je lůžko pro zpruhu 74 a západku 73, která tlakem zpruhy zaskakuje do obvodových drážek na kolíku nadpažbí. Tím je kolík nadpažbí zajištěn proti vysunutí z levého výstupku nebo proti vypadnutí z pravého výstupku při snímání nadpažbí se zbraně. Dřevěná část nadpažbí 71 je svými konci zasunuta pod přední 75 a zadní 76 objímku nadpažbí.

55. Podpažbí 77 (obr. 5) je dřevěné a kryje hlaveň zespodu. Přední konec podpažbí je zasunut v přední objímce 78, která je