Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :33 SA 58 předpis

navlečena na hlavni a zaklesnuta za ozub plynového násadce. Zadní konec podpažbí je přidržován zadní objímkou 79 (obr. 39), která je k pouzdru závěru připevněna kolíkem 80 (obr. 11). Oba konce kolíku jsou roznýtovány.

56. Pažbička 81 (obr. 23) je dřevěná a slouží k uchopení samopalu pravou rukou. K pouzdru závěru je připevněna šroubem pažbičky 82 a maticí šroubu pažbičky> 83, která je uložena ve

SA 58 - Pažbička (rozebraná)

Obr. 23. Pažbička (rozebraná)
81 — pažbička (68); 82 — šroub pažbičky (65); 83 — matice šroubu pažbičky (66); 84 — podložka šroubu pažbičky (67)

vybrání dna pouzdra závěru. Hlava šroubu pažbičky je v pažbičce zapuštěna a opírá se o podložku 84. Proti stranovému natočení je pažbička zajištěna lůžkem pro pažbičku, které je společně s lučíkem přinýtováno k pouzdru závěru. Konec šroubu je pojištěn proti otočení důlkem.