Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :34 SA 58 předpis

7. Ramenní opěra
(Obr. 24)

57. Ramenní opěra je u některých samopalů vz. 58 přišroubována k pouzdru závěru místo dřevěné pažby. Opěra je sklopná. V odklopené poloze ramenní opěra umožňuje správné přilícení, jakož i opření samopalu do ramena při střelbě. Samopal se sklopenou ramenní opěrou je možno snadno přenášet. Odklopení ramenní opěry je rychlé. Nemá-li střelec dost času na odklopení ramenní opěry nenadále překvapen nepřítelem apod.), může střílet i se sklopenou ramenní opěrou; přitom drží samopal levou rukou za předpažbí a pravou rukou za pažbičku.
58. Samopaly s touto ramenní opěrou mají pro odlišení tento název:


7,62mm samopal vz. 58 V

59. Ramenní opěra se skládá z držáku 85 s poutkem 87, ramene 91, ze západky 88, stiskátka 89 a opěry 92.
60. Držák ramenní opěry 85 slouží k připevnění ramenní opěry; k pouzdru závěru je přišroubován šroubem 86. Na čelní stěně držáku ramenní opěry je výstupek a, který zapadá do vybrání v pouzdře závěru a nedovoluje pootočení přišroubovaného držáku s ramenní opěrou. Do levé stěny držáku ramenní opěry je vsazeno poutko 87. Držák ramenní opěry má dva výstupky, které tvoří lůžko, do kterého je zasunuta přední hlavice ramene opěry. Horní výstupek má výřez pro ozub ramenní opěry; ve spodním výstupku je otvor, do kterého zapadá stiskátko 89 západky ramenní opěry 88.

Západka ramenní opěry 88 spojuje držák ramenní opěry 85 s ramenem opěry 91 a zajišťuje ramenní opěru ve sklopené nebo odklopené poloze. Západka je válcového tvaru. Na vrchním konci má ozub, spodní konec je opatřen závitem, na který je zašroubováno stiskátko 89. Proti vyšroubování je stiskátko 89 pojištěno důlkem. Na válcové části západky 88 ramenní opěry je nasunuta zpruha 90, která se jedním koncem opírá o stiskátko 89 a druhým koncem o držák ramenní opěry 85.

61. Rameno opěry 91 je tyč, na obou stranách zakončená hlavicemi. K zadní hlavici je dvěma nýty připevněna opěra 92, kterou se samopal při střelbě opírá o rameno střelce. Přední hlavice je zasunuta do lůžka držáku ramenní opěry; má válcový otvor,