Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :4 SA 58 předpis

7,62mm samopal vz. 58 P se vztyčeným bodákem (celkový pohled zleva)
Obr. 1. 7,62mm samopal vz. 38 P se vztyčeným bodákem (celkový pohled zleva)