Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :40 SA 58 předpis

Zpruha podavače 3 tlačí podavač do ústí zásobníku. Je vinuta z ocelového drátu ve spirále obdélníkového tvaru. Jedním koncem je zasunuta a opřena o podavač; spojení zpruhy s podavačem zajišťuje jeden jazýček. Druhý konec zpruhy podavače se opírá o pojistku dna zásobníku a je k ní připevněn dvěma jazýčky.

Dno zásobníku 4 uzavírá zásobník zespodu. Uprostřed má čtyřhranný otvor pro výstupek pojistky dna zásobníku. Zahnutými okraji je nasunuto na pouzdro zásobníku.

Pojistka dna zásobníku 5 zajišťuje dno zásobníku proti samovolnému vysunutí. Ve střední části má výstupek, který zapadá do otvoru ve dně zásobníku. Jazýčky ve střední části bočních stěn pojistky slouží k uchycení zpruhy podavače. Do příslušenství patří 4 zásobníky, které se nosí v brašně na zásobníky,

67. Bodák (obr. 27) je zbraní bodnou i sečnou. Nasazen na samopal je výhradně zbraní bodnou.
Má tyto části: čepel a jílec.

SA 58 - Bodák s pochvou
Obr. 27. Bodák s pochvou
1 — čepel (331); 2 — jílec; 3 — stiskátko západky (336); 4 — západka (335);
5 — zpruha západky (337); — střenka (332); 7 — nýty (333); a — vybrání s lištami