Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :43 SA 58 předpis

se tyto výstupky opřou o nákružek na chránítku závitu. Současně do jednoho zářezu na chránítku ústí zapadne pojistka 5 (obr. 6), která brání samovolnému pootočení chránítka ústí a jeho vypadnutí.

74. Olejnička 6 je kulatá nádobka a slouží k uložení dělového oleje. Hrdlo olejničky má vnitřní závit pro našroubování zátky, která dosedá na těsnění uložené na příčce s otvorem. Zátka olejničky má ve svém výstupku tři otvory. Do podélného otvoru se zasouvá konec vytěráku 2 s kruhovou drážkou, který se zajistí vsunutím klíče mušky 7 do příčného otvoru; vyšroubovaná zátka s klíčem potom slouží jako rukojeť vytěráku. Při čištění nábojní komory se do příčného otvoru zašroubuje buď koudelníček nebo žíněný kartáček (ze strany otvoru bez závitu) a čištění se provádí pomocí olejničky.

75. Klíč mušky 7 slouží k výškovému nastavení mušky. Špičatého konce klíče se používá při rozbírání samopalu.

76. Cvičný násadec 8 používá se pro střelbu cvičnými náboji a slouží k tomu, aby se při střelbě cvičnými náboji zvýšil tlak plynů v hlavni. Je to masívní válec. Jeho přední kuželová stěna má otvor pro unikání prachových plynu z hlavně při střelbě cvičnými náboji. Vzadu má závit k našroubování na ústí hlavně po sešroubování chránítka závitu. Nepatří do příslušenství a používá se ho jenom v míru; podle potřeby se nosí v brašně na zásobníky.

2. Souprava záložních součástek samopalu vz. 58

77. Souprava záložních součástek je uložena v dřevěném truhlíku (obr. 29 a 30). Součástek je možno podle potřeby použít

SA 58 - Truhlík na záložní součástky samopalu vz. 58 (zavřený)
Obr. 29. Truhlík na záložní součástky samopalu vz. 58 (zavřený)