Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :44 SA 58 předpis

jak pro samopal s dřevěnou pažbou, tak i pro samopal se sklopnou ramenní opěrou. Souprava záložních součástek je určena pro 100 samopalů.
Vnější rozměry truhlíku jsou 93X42,5X21 cm, váha plného truhlíku je 28 kg, váha prázdného truhlíku je 16,5 kg. Víko je k truhlíku připevněno závěsy a uzavírá se dvěma pákovými uzávěry. K bočním stěnám jsou připevněna dřevěná držadla.

SA 58 - Truhlík na záložní součástky samopalu vz. 58 (otevřený)
Obr. 30. Truhlík na záložní součástky samopalu vz. 58 (otevřený)

Na vnitřní straně víka je nalepen obsahový list. Čísla uvedená v obsahovém listu ve sloupci „Položka" jsou výrobní čísla součástek a slouží zároveň k orientaci, ve které přihrádce je příslušná součástka uložena. Tato výrobní čísla jsou též uvedena