Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :45 SA 58 předpis

v textu pod obrázkem v závorce za názvem součástky. Například: položka 75 — závorník je uvedena pod obrázkem 14 — 32 — závorník (75). Při jakémkoli styku s výrobním závodem (reklamace apod.) je třeba vždy uvést kromě názvu součástek též číslo ve sloupci položky, tj. výrobní číslo. Dále je v obsahovém listu uveden přesný název součástek a počet součástek uložených v truhlíku.
Součástky jsou uloženy v truhlíku ve třech vrstvách nad sebou (na dně truhlíku a na dvou vložkách). Schéma uložení je na levé části obsahového listu (obr. 30). Vložky je nutno do truhlíku vkládat podle uspořádání na schématu na obsahovém listu. Vložka s malými součástkami se vkládá jako poslední.
Pojmenování, vyobrazení a počet záložních součástek je uveden v Podrobném výkaze (příloha 2).


3. Souprava měrek a nářadí pro samopal vz. 58

78. Souprava měrek a nářadí pro 7,62mm samopal vz. 58 obsahuje měrky a nářadí potřebné k zjišťování technického stavu a bojové pohotovosti zbraně, jakož i proto, aby se usnadnilo rozbírání některých částí zbraně, opravy mušky a tvaru pouzdra zásobníku. Souprava je určena jako pomůcka pro techniky u útvarů, v divizních dělostřeleckých dílnách a v dělostřeleckých základnách. Obsahuje tyto měrky a toto nářadí:

— měrku vývrtu hlavně;
— měrku přečnívání hrotu zápalníku a šířky ústí zásobníku;
— měrku k zjištění vůle pod vytahovačem;
— měrku k zjištění volného uzamykání;
— zrcátka ke kontrole stavu nábojní komory a vývrtu hlavně;
— posunovač mušky; klíč šroubů botky, pažby a pažbičky;
— trn ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku;


Všeobecné pokyny k používání soupravy měrek a nářadí a její udržování

79. Měrky a nářadí jsou přesně zhotovené součástky, a musí se proto s nimi odborně a opatrně zacházet, nebo by jinak nespinily svůj účel.