Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :46 SA 58 předpis

Při měření se nesmí používat žádného násilí, je třeba dávat pozor, aby se funkční rozměry měrek nepoškodily. Jakékoli zásahy na měrkách nebo jejich opravy jsou nepřípustné.
Projde-li měrka vývrtu hlavně celým vývrtem hlavně, je nutno hlaveň přezkoušet střelbou k zjištění rozptylu. Nevyhoví-li hlaveň při střelbě, považuje se zbraň za opotřebenou. Měrkou přečnívání hrotu zápalníku a šířky ústí zásobníku se měří dvě hodnoty a to: přečnívání hrotu zápalníku od předního čela závorníku a šířka ústí zásobníku.
Měrky k zjištění vůle pod vytahovačem se používá k měření vůle mezi drápkem vytahovače a čelní plochou závorníku.
Měrka k zjištění volného uzamykání slouží ke kontrole, zda nenastalo zvětšení rozměrů do té míry, že náboj není už správně uzamykán.
Pomocí zrcátek se kontroluje, zda není vlivem koroze poškozena nábojní komora a vývrt hlavně.
Posunovač mušky slouží k stranové opravě mušky při nastřelování.
Klíč slouží k rozbírání a skládání pažby a pažbičky. Trnu se používá ke kontrole rozměrů a k vyrovnávání pouzdra zásobníku.
Všechny měrky a všechno nářadí je nutno ihned po použití řádně očistit a nakonzervované uložit do skříňky. Správné udržování soupravy pomáhá zajistit plnou bojeschopnost zbraně.

SA 58 - Dopravní bedna na samopaly vz. 58 (zavřená)
Obr. 31. Dopravní bedna na samopaly vz. 58 (zavřená)