Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :48 SA 58 předpis

bedny je 72,80 kg, váha prázdné bedny je 26 kg. Víko je k bedně připevněno závěsy a uzavírá se dvěma pákovými uzávěry, do kterých lze připevnit plombu. Rohy a hrany bedny jsou chráněny kováním.
Vnitřek bedny je rozdělen přepážkami. Dřevěná lůžka, ve kterých jsou samopaly uloženy, jsou vyložena plstí. Kromě toho jsou samopaly v místech, kde se dotýkají lůžek, obaleny speciál-ním balicím papírem. Samopaly je možno uložit ve dvou vrstvách po pěti kusech.
V každé bedně je vložen obsahový list, na kterém jsou uvedeny počty samopalů a příslušenství uloženého v bedně. Mimoto jsou v bedně vloženy nástřelky s výrobními čísly samopalů.


HLAVA 4

STŘELIVO PRO 7,62mm SAMOPAL vz. 58

1. Druhy a popis nábojů

(Obr. 33 až 38)

81. Ke střelbě ze samopalu vz. 58 a pro výcvik ve střelbě se používá 7,62mm nábojů vz. 43. Náboje jsou podle svého určení různě konstruovány a dělí se na náboje ostré a výcvikové. U ostrých nábojů jsou váhy střel a jejich počáteční rychlosti vyřešeny tak, aby bylo možno střílet náboji s různými druhy střel při stejném nastavení hledí.

82. Ostré náboje se dělí na
— náboje s normálními střelami a
— náboje se speciálními střelami.

Nábojů s normálními střelami se používá k ničení živé síly nepřítele; je to 7,62mm náboj vz. 43 (7,62-43).

Nábojů se speciálními střelami se používá k označování cílů, k opravě střelby, k zapálení hořlavin a lehko zápalných předmětů a k ničení slabě pancéřovaných cílů apod.
K těmto nábojům patří

— 7,62mm náboj svítící vz. 43 (7,62-Sv 43),
— 7,62mm náboj průbojný zápalný vz. 43 (7,62-PZ 43),
— 7,62mm náboj zápalný vz. 43 (7,62-Z 43),
— 7,62mm náboj zaměřovací vz. 43 (7,62-Zrn 43).