Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :49 SA 58 předpis

Popis ostrých nábojů a jejich činnost

83. 7,62mm náboj vz. 43 (obr. 33) se skládá z nábojnice 1, ze zápalky 2, z prachové náplně 3 a ze střely 4. Váha náboje je 16,5 g. Největší dostřel 2800 m.
Nábojnice 1 spojuje všechny části náboje v jeden celek. Vyrábí se z oceli, je fosfátovaná a lakovaná. Na nábojnici rozeznáváme: dno nábojnice, tělo nábojnice a, krček b, opěrný kužel c a obrubu e.
Tělo nábojnice. V těle nábojnice a je uložena prachová náplň: dole je tělo uzavřeno dnem.

SA 58 - 7,62mm náboj vz. 43
Obr. 55. 7,62mm náboj vz. 43
1 — nábojnice; 2 — zápalka; 3 — prachová náplň; 4 — střela; 5 — plášť střely; 6 — olověná košilka;
7 — ocelové nekalené jádro; a — tělo nábojnice; b —krček; c — opěrný kužel; d — drážka;
e — obruba; f — zátravky; g — kovadlinka

Dno nábojnice má lůžko pro zápalku 2, v němž jsou dva šlehové kanálky — zátravky f, které spojují prostor pro zápalku s vnitřkem nábojnice; jimi šlehne plamen ze zápalkové slože k prachové náplni a vznítí ji. Uprostřed lůžka je výstupek zvaný kovadlinka g. O kovadlinku se zažehuje slož zápalky při úderu zápalníku na zápalku. U dna nábojnice je obruba e a nad ní drážka d. Za obrubu zachytí vytahovač a vytáhne vystřelenou nábojnici nebo náboj z nábojní komory.
Přední část nábojnice přechází v opěrný kužel c, kterým se opírá náboj o nábojní komoru. Na konci nábojnice je krček b,