Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :5 SA 58 předpis

Největší dostřel je 2800 m.
Počáteční rychlost střely je 705 m/vt.
Střela má smrtící účinek po celé dráze střely až do největšího dostřelu.

4. Teoretická rychlost střelby (kadence) je asi 800 ran za minutu. Bojová rychlost střelby při střelbě jednotlivými ranami je až 40 ran za minutu, při střelbě malými dávkami až 120 ran za minutu, velkými dávkami až 150 ran za minutu. Ze samopalu lze při střelbě v jakýchkoli podmínkách vystřelit nepřetržitě až 270 ran.

5. Váha samopalu vz. 58 s plným zásobníkem a vztyčeným bodákem je 3,77 kg. Váha samopalu bez zásobníku a bez bodáku je 2,91 kg. Délka zbraně bez bodáku je 845 mm, se vztyčeným bodákem 1000 mm. Prázdný zásobník váží 0,19 kg, naplněný 30 náboji 0,68 kg. Váha bodáku bez pochvy je 0,18 kg. 6. Hlaveň je zalisována do pouzdra závěru. Pro zvýšení životnosti a odolnosti proti korozi jsou vývrt hlavně a nábojní komora chromovány. Též závorník a závora jsou chromovány. 7. Ke každému samopalu patří příslušenství. Pro každých 100 samopalů náleží souprava záložních součástek.


2. Charakteristika 7,62mm samopalu vz. 58

8. 7,62mm samopal vz. 58 je samočinná ruční zbraň jednotlivce, u níž je k činnosti závěru využito tlaku plynů na píst, vzniklých hořením prachové náplně v hlavni. Část plynů vniklých plynovým kanálkem do prostoru pístu způsobuje svým tlakem při výstřelu samočinný pohyb závěru do jeho zadní polohy. Do přední polohy je závěr vracen tlakem vratné zpruhy.

Samopal je jednoduché konstrukce a zacházení s ním je prosté; je stále připraven k okamžitému použití. Při správném ošetřování a používání je jeho činnost při střelbě spolehlivá a bezpečná i za ztížených podmínek, tj. v prachu, dešti, při nízkých a vysokých teplotách. Samopalu lze použít i pro boj zblízka pažbou nebo při vztyčeném bodáku též jako zbraně bodné.

7,62mm samopaly vz. 58 podle způsobu použití jsou opatřeny buď dřevěnou pažbou, nebo sklopnou ramenní opěrou a některé též záchytem pro upevnění zaměřovacího infradalekohledu. Pro odlišení a evidenční účely mají proto samopaly tyto názvy:

7,62mm samopal vz. 58 P (s dřevěnou pažbou),