Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :50 SA 58 předpis

který slouží k uložení a k upevnění střely kruhovým zaškrcením, okraj krčku je zalemován do drážky na střele.
Zápalka 2 se skládá z mosazného kalíšku, z třaskavé slože a z fólie. Do kalíšku je zalisována třaskavá slož, která je uzavřena fóliovým kotoučkem, který je z obou stran slože lakován. Zápalka je zalisována do lůžka dna nábojnice tak, aby třaskavá slož dolehla na kovadlinku.
Prachová náplň 3 je z bezdýmného prachu a je uložena uvnitř těla nábojnice.
Střela 4 s ocelovým jádrem se skládá z ocelového pláště 5, z olověné košilky 6 a z ocelového nekaleného jádra 7. Ocelový plášť je plátován tombakem. Do pláště je vsazena olověná košilka (slitina olova s antimonem), do níž je zalisováno ocelové

SA 58 - 7,62mm náboj svítící vz. 43
Obr. 34. 7,62mm náboj svítící vz. 43
1 — střela; 2 — plášť střely; 3 — olověné jádro; 4 — ocelový, tombakem plátovaný kalíšek;
5 — svíticí slož; 6 — zážehová slož; 7 — krycí klobouček

jádro. Střední část střely má na obvodě drážku, do které je zalemován (upevněn kruhovým zaškrcením) okraj krčku nábojnice. Druhý konec střely je kuželovitě zúžen. Hroty střel těchto nábojů nemají zvláštních rozlišovacích znaků. Střela váží 8 g.

84. 7,62mm náboj svíticí vz. 43 (obr. 34) se používá pro kontrolu zásahů, k označování cílů, k opravě střelby, k signalizaci a