Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :51 SA 58 předpis

ničení živých cílů. Nábojnice je úplně stejná jako u náboje se střelou s ocelovým jádrem.
Svítící střela 1 se skládá z ocelového, tombakem plátovaného pláště 2, z olověného jádra 3 zalisovaného do přední části pláště, z ocelového, tombakem plátovaného kalíšku 4, do kterého je zalisována svítící 5 a zážehová 6 slož, a z krycího kloboučku 7. Při výstřelu žhavé prachové plyny ženoucí střelu propálí fólii krycího kloboučku a zapálí zážehovou slož 6 ve střele. Jakmile střela opustí hlaveň, zapálí zážehová slož 6 svítící slož 5; hořící plyny začnou unikat ve dně střely a svým světlem vyznačují stopu dráhy střely. Za letu svítící slož střely svítí červeně až do dálky 800 m; tím je stopa dráhy dobře viditelná ve dne i v noci. Dopadne-li střela před shořením svítící slože na lehce zápalné předměty (suchá sláma, listí, tráva, jehličí apod.), může je vznítit.
Svítící náboj má hrot střely nabarven zeleně. Střela váží 7,5 g.

85. 7,62mm náboj průbojný zápalný vz. 43 se používá k za-palování hořlavin (benzínu apod.) a k ničení cílů za slabými pancéřovými kryty do dálky 300 m.
Nábojnice je úplně stejná jako u náboje se střelou s ocelovým jádrem.

Průbojně zápalná střela se skládá z ocelového, tombakem plátovaného pláště, z tombakového hrotu, olověné košilky, ocelového kaleného jádra, z olověné ochranné vložky a ze zápalné slože.
Jakmile střela narazí na pancíř, svým jádrem jej probije. Při nárazu střely se zároveň vznítí zápalná slož, její plamen vnikne probitým otvorem dovnitř a zapálí hořlavinu. Hrot střely je nabarven černým a červeným proužkem.
Střela váží 7,7 g.

86. 7,62mm náboj zápalný vz. 43 se používá k zapálení hořlavin (petroleje, benzínu) v ocelových nádržích o síle stěny až 3 mm, jakož i k zapálení slaměných střech, stohů sena, slámy apod. do dálky 700 m. Střela tohoto náboje za letu červeně svítí do dálky 700 m a její stopa je viditelná ve dne i v noci.

Zápalná střela se skládá z ocelového, tombakem plátovaného pláště, z tombakového hrotu, z olověné košilky, z ocelového kaleného jádra a z ocelového, tombakem plátovaného kalíšku. Do kalíšku je zalisována svítící a zážehová slož. V hrotu střely je uložena zápalná slož.