Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :55 SA 58 předpis
Tabulka zkrácených názvů nábojů a rozlišovacích pruhů vyznačených na truhlících, krabicích a kartónech
Název nábojeZkratka názvu nábojeBarva rozlišovacího pruhu
7,62mm náboj vz. 437,62-43bez označení proužkem
7,62mm náboj svítící vz. 437,62—Sv 43zelená
7,62mm náboj průbojný zápalný vz. 437,62—PZ 43černá, červená
7,62mm náboj zápalný vz. 437,62—Z 43červená
7,62mm náboj zaměřovací vz. 437,62—Zm 43bílá, zelená
7,62mm náboj školní vz. 437,62—Šk 43-
7,62mm náboj cvičný vz. 437,62—Cv 43-
7,62mm náboj redukovaný vz. 437,62—Rd 43bílá

Zaletovaná krabice s 1200 náboji páskovanými nebo 1520 náboji nepáskovanými je vložena do dřevěného truhlíku PM-2. Víko je připevněno k truhlíku na závěsech a uzavírá se pákovým uzávěrem. Závěr truhlíku je zaplombován. K bočním stěnám jsou připevněny sklopné rukojeti.

93. Na čelní stěně truhlíku jsou ve zkratkách černou barvou našablonovány údaje o nábojích (obr. 37).

Význam jednotlivých zkratek a značek na truhlících na náboje:

"1200 ks — pásk" — značí počet nábojů v truhlíku v páskových zásobnících;
"1520" — značí počet nábojů v truhlíku nepáskovaných (bez zásobníku);
"7,62-43" — značí zkrácený název náboje: 7,62mm náboj vz. 43;
"7,62-Sv 43" — 7,62mm náboj svítící vz. 43;
"31 kg" — váha plného truhlíku;
"251/58-bxn" — značí číslo výrobní série nábojů, rok výroby, značku výrobního závodu;