Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :59 SA 58 předpis

zásobníku. Jednotlivé náboje je třeba vkládat pravou rukou na podavač a pomocí levého palce zasunovat je do zásobníku tak, že se nábojem stlačí podavač a náboj se zasune pod přídržky pouzdra zásobníku. Dno nábojnice musí přilehnout na zadní stěnu zásobníku. Náboje musí být uloženy v zásobníku pravidelně klikatě za sebou.

Jestliže jsou náboje v páskových zásobnících, lze náboje plnit do zásobníku zasunutého v samopalu tak, že se levou rukou přidrží samopal za podpažbí a pravou rukou stáhne

SA 58 - Obr. 38. Plnění zásobníku ručně
Obr. 38. Plnění zásobníku ručně