Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :6 SA 58 předpis

7,62mm samopal vz. 38 V s odklopenou ramenní opěrou (celkový pohled zleva)
Obr. 2. 7,62mm samopal vz. 38 V s odklopenou ramenní opěrou (celkový pohled zleva)